"УЧИЛИЩЕТО - ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ"

 
"УЧИЛИЩЕТО - ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ"

 
Рейтинг: 3.00
(167)
На вашето внимание
Колетка Павлова - коя съм?...
презентации 1 и 2 клас
тестове онлайн
презентации онлайн
4 КЛАС - МАТЕРИАЛИ
Публикации
Лични файлове, ТЕСТОВЕ-мястото за сваляне
Страници за изкуство
ГОЛЯМОТО ПИСАНЕ-детско творчество
Литература за лятото
Тестове за 2 и 3 клас
Интересни страници
Възпитание без бой
Закони
Българин да се наричам
Безопасно движение
ваканции и неучебни дни
Форум
ДА СЕ РОВИМ БЕЗОПАСНО
Аудио книги
Хороскоп за деня
анимирани мацки и още...
Анимирани картинки
Още анимирани картинки
клипове
Картички
За контакти
Календар
Полезни връзки


Анкети Билките Празници Дядо Коледа Домашни любимци Цветя

Публикации / Художествено-естетическо възприемане на приказката "При месеците"- 3 клас

Художествено-естетическо възприемане на приказката "При месеците"- 3 клас
01.05.08 12:09

Автор:Колетка Павлова
Примерна разработка на урок по литература за трети клас
Вземи в gLOG
Вземи в gLOG

ПРИМЕРНА РАЗРАБОТКА НА УРОК ПО ЛИТЕРАТУРА

ЗА 3-ТИ КЛАС                                 
 
 СОУ “Любен Каравелов”
           гр. Видин

                                                          преподавател: Колетка Павлова

                                                         2004 г.
 
 
 
Обхват: 3 г клас – 21 у-ка

Тема: Художествено-естетическо възприемане на приказката: “При месеците” от Ран Босилек

Вид урок: за нови знания
Жанрова специфика:вълшебна приказка

Образователни цели:развиване на читателското възприемане и осмисляне на художествения текст.

·                        Задълбочаване и обогатяване на читателските представи на учениците и осмисляне на емоционалния подтекст на приказката чрез коригирането и уравновесяването им.

·                        Достигане до идейно-емоционалния замисъл

Добро – зло

·                        Изграждане на образната характеристика на героите и постъпките им чрез разсъждения върху поведението им.

·                        Вникване и оценка на естетическите отношения в семейството.

Възпитателни цели:

·        Възпитаване в доброта

·                        Формиране на нравствени добродетели: почит и уважение към другия

·                        Осмисляне на нравствените измерения добро и зло

Развиващи цели:

·                        Развитие и усъвършенстване на устната свързана реч на учениците (диалогична и монологична)

·                        Развитие на творческото въображение

·                        Стимулиране творчеството на учениците

Очаквани резултати в контекста на учебната програма: социо-културни компетентност

·                        Учениците да разберат основната етическа опозиция добро – зло, обяснявайки я в конкретната ситуация – приказката “При месеците”, Ран Босилек

с помощта на учителя да се ориентират в добро – зло като основна етическа опозиция

да могат да откриват героите, носители на добро – зло

да изразяват отношение към тях като такива

да откриват в практически план характерната за жанрова особеност – победата на доброто над злото.

·                        Ученикът да обяснява етическите отношения в семейството и малката общност според ситуацията в произведението.

да се ориентира с помощта на учителя в етическите отношения като ги открива.

Да може с помощта на учителя да изразява отношение към етическите отношения, които открива в приказката.

·                        Ученикът участва в групова дейност за създаване на игри и сценични форми на литературната творба.

Избира дадена роля и обоснова избора си в съответствие с предпочитанията си.

Може да прочете репликите на героя, чиято роля е избрал; да изрази отношението си към героя, да се опита да бъде “него”.

Може да прочете изразително авторската реч (ако това е избрал) и да изрази отношението на автора към героя – т.е. да бъде добър четец.

Литературни компетентност:

·                        Ученикът да разпознава диалог – монолог в художествения текст чрез подборно четене – в практически план.

·                        Да разграничава в практически план литературния жанр – вълшебна приказка.

·                        Да разграничава основните епизоди в развитието на действието – да ги открива и преразказва.

Социо-културна и литературна компетентност. Общуване с художествената творба:

·                        Да открива непознати думи и определя значението им в контекста на произведението.

·                        Да изразява емоционално оценъчно отношение към героите и ситуацията в приказката.

·                        Да участва в беседа по съдържанието, изказва мнения чрез подборна елементи от текста.

·                        Отговаря на въпроси, “чете подборно” и разсъждава

·                        Да може да си служи със средствата на речевия етикет.

 
 
Методически инструментариум

·        Беседа

·                        Задаване на въпрос

-         Търсене на мнения

Установяване на причинно-следствена връзка.Защо? Как така?
Обобщаващи: Мога ли да смятам, че след като вие….?
Уточняващи

·        Групова работа

·        Диференциране и индивидуална работа

 
 
Интерактивна методика:

·        Игра

·        Визиализиране, активен облак

·        Елементи на мозъчна атака

·        Центрове на обучение

·        Мониторинг :

Скала на успеха, “Мерцедес”, ръкопляскане
 
Предварителна подготовка на урока, която включва –

Разглеждане в час по Извънкласно четене на приказката “Дванадесетте месеца” на Самуил Маршак

Кратка драматизация на откъс на тази приказка, подготвена от Ясмина, Даниела и Тереза, членове на литературен клуб “Ив. Деспотов и експериментално детско студио към същия с ръководител Диана Сиракова.

Мотивация: Преход към темата на урока и създаване на емоционална нагласа за възприемането му.

 
 
 
-Деца настанете се удобно на чиновете и се пригответе за работа.
Звучи запис: Виелица

Междупредметна връзка с музиката – не само с думи, но и с помощта на музиката.

-Майката: - Иди в гората да набереш кокичета!Утре сестра ти има имен ден!

-Завареното дете: - Зима е мамо!Страх ми е да ида в гората сама! Тъмно е!Пък и какви кокичета може да има посред зима? Преди март няма да се покажат, колкото и да ги търся! Ще загина сама! Ще затъна в преспите!

-Сестрата: - И да загинеш никой няма да плаче за тебе! Върви и не връщай без цветя! Ето ти кошницата.(бута я в ръцете на момичето)

-Майката:  - Да не си посмяла да се върнеш без кокичета!

-Момичето: (загръща се със скъсан голям шал и тръгва, върви трудно, оглежда се, спъва се, пак върви).

Звук: виелица……..

Невербална оценка на учениците

У-л: От силата на вашите аплодисменти ще разбера дали ви е харесало изпълнението на трите момичета.

-Аз също благодаря на Ясмина , Дани и Тереза за чудесната драматизация Те имат не малък принос в усърдието на класа да дари обич и грижа на Дом “Майка и дете” в гр. Видин – добро дело, за което нашият клас получи диплома “Златно сърце”.Въпросът ми към вас е: От коя приказка е откъсът?

-Драматизацията е по приказката “Дванадесетте месеца”.

-         С какво ви впечатли?

-    В нея се разказва за доброто и лошото. Също и за това, че месеците възнаграждават доброто момиче.

На базата на вече познатото и тематиката поставяне на темата на урока.

-За доброто и злото в живота ще говорим и в този час.Не веднъж сме се срещали с герои от приказките и чудноватите случки, разказани ни от един сред любимите детски автори Ран Босилек.

-С кои от тях ще се срещнем днес? Запишете заглавието на приказката “При месеците” и името на нейния автор – Ран Босилек.

-Момчил и Кристиян са подготвили интересни факти за автора и заглавия на несрещани в учебната ни работа негови произведения. В края на часа можете да го получите. Онова, което ви впечатли, запишете в тетрадките.

Учениците четат
Предварителна подготовка

-    Отворете читанките на стр.97. Първия прочит предоставям на Ясмина

Представяне аргументиране на четеца (за избор) +задача
Яси – със задача към класа:

-    Докато аз чета,ви моля да помислите в кое друго произведение се срещнахме със същите герои?

У-к С тях се срещнахме в приказката “Дванадесетте месеца”.

-Прочетете внимателно и с помощта на двата постера, изрботени от Анна и Яси открийте кой е новият герой сред вече познатите ни?

Тих прочит със зад. Първично възприемане

-Новият герой в тази приказка е баба Марта.

-Как смятате, защо тази приказка е поместена в цикъла “Пролет над родината”?
Обосновка

-Приказката е включена в този раздел, защото в нея присъства баба Марта, защото през месец март настъпва пролетта.

-В самото начало авторът ни разказва много кратко за живота на малкото семейство: майка и  две дъщери. Какво е отношението на майката към момичетата?

-Майката обичала повече своето дете,. А мразела заварената дъщеря.

-Кои два глагола в това изречение използва автора за чувствата на майката?
Междупредметна връзка с БЕ авторски похвати

-Глаголите са обичам и противоположния му - мразя.

-В това е майсторството на големия разказвач – две противоположни думи ни дават представата за това как живеят и се чувстват героите. Кои други думи на майката подсилват чувството на омраза към завареното дете? Как се чувства според вас това момиче?

-Майката го изпраща вечерта на самодивско кладенче за вода. “Вземи стомните и върви…” Момиченцето се страхува, но изпълнява нарежданията.

         -Кой израз (може би непознат за вас) всява страх? Какви представи извиква у вас израза “самодивско кладенче”?

         -Думите самодивско кладенче. Нещо ужасно, загадъчно, страшно.

-Да запишем израза на пояснението за него.

Какво научаваме за нея от тази й постъпка?

-Момичето е смело и послушно. Не противоречи на майката. Не иска да я нарани. Тя е добра

-Още за момичето ще разберем в следващия епизод.

Къде попада наближавайки кладенчето? Кого среща?

Защо един от тях е най-дребен?

-Момичето попада сред месеците и баба Марта.Най-дребният е месец февруари – малък Сечко, защото има най-малко дни.

-Да прочетем само диалога без авторската реч. От начина по който девойчето се обръща към тях. Кое разширява представата ни за характера му и в най-големите му страхове?

Подборно четене в практ. план – литературни компетентности

-Девойчето е учтиво и възпитано.Изпълнено е доброта към всички. То поздравява…”Добър………….”

-Какво е отношението му към тях? Към баба Марта?Кои са словосъчетанията, в които ще открием отговора?

-Детето нарича баба Марта “Златна бабо”, а месеците “от добри по-добри”.

-Изразът от добри, по-добри пояснява що за дума?

Межупр. Връзка с БЕ
-Пояснява месеци – съществително име
Тогава по-добре е ….?
-Прилагателно име, което е степенувано – сравнителна степен

Коя е превъзходната степен?

         Най-добри

-Авторът не я е употребил, защото използва словосъчетанието “от добри, по-добри”, което е равностойно на най-добри – т.е. еднакво добри сред добрите. И отново използва противопоставянето – добри-лоши “няма нито един лош”

Авторски похвати

-    Как баба Марта отпраща детето? Подкрепете отговора си с текст от произведението.

Подборно четене

-         Хайде иди си…..

- Когато говорим….

-Как разбирате смисъла на думата благословия – благословила?

Речникова работа (при необходимост)

-Аз мисля, че тя му е пожелала да бъде здраво и когато говори да падат жълтици и това се е сбъднало.

-Когато отправяме добри пожелания, както в случая, ние благославяме някого. Наричаме добри неща за него благо слов = на добра дума, добро пожелание. Този, който се затруднява в разбирането на думата, да си я запише.

Междупр. връзка с ИИ
-Кой момент от приказката илюстрира картината на стр. 97?

Картината ни представя срещата на доведената дъщеря с баба Марта и месеците.

-    Как картинката и текстът заедно ни помагат да открием вълшебството в приказката?

Съчетаването на худ.реч +ИИ разширява представите и обогатява въображението им.

-Месеците са нарисувани като хора, те говорят усмихват се,баба Марта е стара жена.

-А какво настроение ни създават?

-Картината и текстът ни създават добро настроение, защото лицата на всички са усмихнати и ведри.

-Ако се върнем към съдържанието на случката колко момента от развитието на действието откриваме?

Литературни компетентности

Епизодите се два: I-ят е, когато майката изпраща девойчето за вода и II-ят е срещата му с месеците и баба Марта.

-    Какво се случва по-нататък, ще разберем след изразителен прочит на разговора между майката и дъщерята у дома им, а вие помислете кои думи показват вежливосттаи скромността на момичето?

Изразителен прочит

 Трима четци стр. 98

-Добър вечер, мамо! Разказва всичко без да е хвали.

-    Кое е необичайното в случката? Къде се случват такива чудновати неща?

-    Момичето когато говори падат жълтици. Това се случва във вълшебните приказки.

Социо-културни компетентности

-Какво разбираме за майката от това, че тя решава да изпрати и своето дете в гората?

-Ние разбираме, че тя е алчна и лоша и че не обича дори своето дете

-Защо можем да обособим този епизод като следваща част от приказката?

-Този епизод е следваща част от приказката, защото след него е описана срещата на другото момиче с месеците.

-Предлагам ви да прочетем по роли диалога между баба Марта и дъщерята – открийте какви качества притежава тя?

-Доведената дъщеря се държи невъзпитано и неучтиво.Тя обижда месеците, говори с пренебрежение за всички.

-Според вас, с ролята си и влагайки чувствата , които лошата дъщеря изпитва към месеците – нека вдигнем палец горе, ако ли не – палец долу?

Оценка от учениците

-    Къде се крие различното в благословиите отправени от баба Марта към доведената дъщеря и завареното момиче?

Умения за кратко преразказване и умения за оценка въз основа на разсъждения

-Лошата дъщеря е наказана да излизат змии от устата й, когато говори, а добрата е възнаградена.

-Кои изрази от текста ни дават основание да смятаме, че лошото е наказано с лошо?

-Лошо ме благословиха, мамо! – отвърнала дъщерята и змийчето….

-Можем ли да смятаме от думите, с които майката среща дъщеря си, че е загрижена за нея, т.е. че е добра и всеотдайна?

Характеристика на героя и социо-култ. компетентност

-Не, защото я пита какво е станало, т.е. дали е спечелила благослов. за жълтици.

-Според вас защо в истинския живот не се случват такива чудеса?

Извод за литерат.жанр (лит.компетентност)

-Тези чудни неща се случват само във вълшебните приказки

-Вълшебните приказки завършват с щастлив край – с победата на доброто над злото. Краят на приказката в последните две изречения добър завършек ли е ? Защо?

-Последните две изречения показват, че те са осъзнали лошото и за това са наказани.

-Приказките учат, пословиците към тях съдържат народната мъдрост. Кои от изброените се отнасят за тази приказка? Към кой епизод ги съотнасяме?

…………………..

-Кои думи на автора показват на кое от двете момичета симпатизира?

Авторова позиция

-Авторът използва умалително съществително – девойче за заварената дъщеря.

-Какво е отношението на художника – илюстратор към тях?

Междупр.връзка с ИИ

-Художникът симпатизира на доброто момиче. Тя е по-спретната, усмихната. Дрехите й са топли цветове – излъчва доброта, а лошата е зла и студена.

-Момичетата символизират доброто и злото в приказката. Ще продължим работа по групи. I гр. изброява всички думи, които идват наум, когато кажем добро. II гр. има същата задача, но по отношение на думата зло.

Мозъчна атака, асоциативен облак, визуализиране

-Работата по групи ще продължи с четене по роли на диалозите м/у баба Марта и двете момичета.

-Чрез постерите с критериите за четене по роли ще оценим работата ви.
Изпълнение на задачата

-Използвайте думите на осъзнаването на лошата дъщеря и предложете ваш вариант на бъдещото й развитие. Ако одобрявате отговорите на съучениците си, гласувайте с палец горе, ако ли не долу.

Проекция на лит.герои в бъдещето

Мониторинг на учениците: под знака на мерцедеса оценете работата в часа.

Учителят прави оценка на работата.

Диференциране на самост.работа за у дома.

-дебрите художници – илюстрации към предпочетен епизод.

-2. Добрите разказвачи – преразказ на любим момент.
-3. За децата с правописни проблеми препис на първия диалог.
Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

Коментари
 начало 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 16..30 край 
8063. WilliamBag
25.05.18
17:37
can get viagra australia
<a href="http://viagranbdnr.com/#">generic viagra without a doctor prescription</a>
can you buy viagra in bangkok
<a href=http://viagranbdnr.com/#>viagra without doctor prescription</a>
viagra cream online
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">list of reputable canadian pharmacies</a>
generic viagra 5 pills
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>canadian pharmacies online prescriptions</a>
napifit sildenafil 75 mg
8062. StevieBab
25.05.18
17:04
viagra wholesalers uk
<a href="http://viagranbdnr.com/#">generic viagra without a doctor prescription</a>
forum viagra generic
<a href=http://viagranbdnr.com/#>viagra without doctor prescription</a>
when do viagra go generic
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">online canadian pharmacies</a>
buy viagra dhaka
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>canada pharmacies</a>
viagra generico senza ricetta
8061. Billyboype
25.05.18
14:44
pillole viagra
<a href="http://viagranbdnr.com/#">viagra without prescription</a>
where can i buy viagra in sydney australia
<a href=http://viagranbdnr.com/#>viagra without a doctors prescription</a>
ebay viagra pills
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">canada pharmacies online prescriptions</a>
sildenafil citrate soft tablets 100 mg
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>canadian online pharmacies</a>
viagra sold generic
8060. Dannyhax
25.05.18
14:05
best sites to order viagra
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">online canadian pharmacies</a>
where can you buy viagra in the uk
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>online canadian pharmacies</a>
sildenafil soft tabs 100mg
<a href="http://viagradcvy.com/#">viagra without prescription</a>
taking 25mg viagra
<a href=http://viagradcvy.com/#>viagra without a doctors prescription</a>
qualcuno ha provato viagra generico
8059. MichaeldRava
25.05.18
13:28
canada pharmacies online pharmacy
<a href=http://binarytrendprofits.com/>canada pharmacies online</a>
best canadian online pharmacy
<a href="http://nicktambone.com/">canada online pharmacies</a>
8058. MichaeldRava
25.05.18
13:13
pharmacy prices
<a href=http://waltcoexpress.com/>canadian pharmacy viagra brand</a>
online canadian pharmacies
<a href="http://canadianonlinepharmacynnm.com/">northwestpharmacy</a>
8057. Billyboype
25.05.18
13:02
buying viagra italy
<a href="http://viagranbdnr.com/#">viagra without doctor</a>
i keep getting viagra emails
<a href=http://viagranbdnr.com/#>viagra without a doctor prescription</a>
viagra cialis buy online
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">best canadian mail order pharmacies</a>
do u get viagra
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>legitimate canadian mail order pharmacies</a>
online cialis order viagra
8056. RonaldNetle
25.05.18
11:56
cost of viagra 100mg in australia
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">top rated online canadian pharmacies</a>
sildenafil online no prescription
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>legitimate canadian mail order pharmacies</a>
generic viagra dangerous
<a href="http://viagradcvy.com/#">viagra without a prior doctor prescription</a>
cuanto dura efecto viagra 100 mg
<a href=http://viagradcvy.com/#>viagra without doctor</a>
viagra 100 mg viel
8055. WilliamBag
25.05.18
05:30
difference between generic viagra pfizer viagra
<a href="http://viagranbdnr.com/#">viagra without prescription</a>
cheapest place to buy viagra in uk
<a href=http://viagranbdnr.com/#>viagra without a doctors prescription</a>
viagra sold online real
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">canadian pharmacies online prescriptions</a>
viagra 25 mg filmtabletta
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>online canadian pharmacies</a>
can you buy viagra for women over the counter
8054. Billyboype
25.05.18
03:33
ebay cheap viagra
<a href="http://viagranbdnr.com/#">viagra without a doctors prescription</a>
viagra 50 mg etkisi
<a href=http://viagranbdnr.com/#>viagra without a prior doctor prescription</a>
viagra spam get rid
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">canadian pharmacies that ship to the us</a>
can i buy viagra over the counter in spain
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>canadian pharmacies that ship to the us</a>
viagra online com ar
8053. Dannyhax
25.05.18
03:21
how long does viagra last 50 mg
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">canadian pharmacies online prescriptions</a>
cheap viagra scams
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>canada pharmacies online prescriptions</a>
cheap viagra generic 100mg
<a href="http://viagradcvy.com/#">viagra without a prior doctor prescription</a>
getting viagra in japan
<a href=http://viagradcvy.com/#>viagra without doctor prescription</a>
herbal viagra for sale in ireland
8052. Billyboype
25.05.18
02:20
where can you buy genuine viagra online
<a href="http://viagranbdnr.com/#">viagra without a prior doctor prescription</a>
when will viagra prices go down
<a href=http://viagranbdnr.com/#>viagra without doctor prescription</a>
sildenafil 50 mg para q sirve
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">canadian pharmacies shipping to usa</a>
viagra generico doctor simi
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>canada pharmacies</a>
does viagra 50mg work
8051. RonaldNetle
25.05.18
01:46
100 mg vs 50mg viagra
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">canadian pharmacies online prescriptions</a>
buy online viagra viagra
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>canada pharmacies</a>
buy viagra new zealand online
<a href="http://viagradcvy.com/#">viagra without prescription</a>
viagra on sale
<a href=http://viagradcvy.com/#>viagra without a doctor prescription</a>
otc viagra like pills
8050. MichaeldRava
23.05.18
06:53
prescription drugs prices
<a href=http://lunarciel.com/>northwest pharmacy</a>
online pharmacy no prescription needed
<a href="http://interlandchemie.com/">online pharmacies canada</a>
8049. MichaeldRava
23.05.18
01:53
online canadian pharmacy
<a href=http://viantlusaship.com/>canadian cialis</a>
canadian online pharmacy reviews
<a href="http://interlandchemie.com/">drugs for sale</a>
8048. MichaeldRava
23.05.18
01:26
canadian mail order pharmacies
<a href=http://canadianpharmacysilo.com/>canada pharmacy online</a>
canadian pharmacy no prescription needed
<a href="http://interlandchemie.com/">canadian online pharmacy</a>
8047. MichaeldRava
23.05.18
01:14
compare prescription prices
<a href=http://nicholson-hall.com/>canada online pharmacies</a>
pharmacy online mexico
<a href="http://beannleaf.com/">canadian cialis</a>
8046. MichaeldRava
22.05.18
20:11
canadian pharmacy
<a href=http://dunamisproductions.com/>global pharmacy canada</a>
prescription cost
<a href="http://canadianpharmaciesnnm.com/">canadian pharmacies shipping to usa</a>
8045. MichaeldRava
22.05.18
19:26
prescription cost comparison
<a href=http://corsonics.com/>northwestpharmacy</a>
canadian pharmacy reviews
<a href="http://bestbinaryoptioninfo.com/">canadian pharmacies that are legit</a>
8044. MichaeldRava
22.05.18
19:21
legitimate online pharmacies
<a href=http://thewisearticles.com/>global pharmacy canada</a>
canadian drugs without prescription
<a href="http://pavimentosdune.com/">canadian drugs</a>
8043. MichaeldRava
22.05.18
14:42
canadian pharma companies
<a href=http://globalpartnerstv.com/>no 1 canadian pharcharmy online</a>
no prescription pharmacy
<a href="http://waltcoexpress.com/">canadian drugs</a>
8042. MichaeldRava
22.05.18
13:54
king pharmacy
<a href=http://interlandchemie.com/>canada pharmacy online</a>
canadian pharmacy viagra
<a href="http://beannleaf.com/">canadian drugs</a>
8041. MichaeldRava
22.05.18
13:51
canadian prescription
<a href=http://canadianpharmaciescubarx.com/>drugs for sale</a>
international pharmacy
<a href="http://visitwaushara.com/">canadian pharmacies</a>
8040. MichaeldRava
22.05.18
09:41
medication costs
<a href=http://viantlusaship.com/>no 1 canadian pharcharmy online</a>
pharmacy price comparison
<a href="http://bestbinaryoptioninfo.com/">no 1 canadian pharcharmy online</a>
8039. MichaeldRava
22.05.18
08:51
discount pharmacy
<a href=http://forextradingiq.com/>canada drug</a>
canadian pharmacy no prescription
<a href="http://exceleste.com/">canada online pharmacies</a>
8038. MichaeldRava
22.05.18
08:42
prescription drugs canada
<a href=http://thewisearticles.com/>highest rated canadian pharmacies</a>
prescription drugs online without
<a href="http://vianbcusaship.com/">global pharmacy canada</a>
8037. Justinbep
22.05.18
07:21
You expressed this terrifically.
8036. MichaeldRava
22.05.18
04:59
buying drugs canada
<a href=http://viantlusaship.com/>canadian online pharmacies</a>
canada drugs pharmacy
<a href="http://beannleaf.com/">northwest pharmacy</a>
8035. MichaeldRava
22.05.18
04:05
rx price comparison
<a href=http://bestbinaryoptioninfo.com/>canada pharmacy online</a>
prescription cost
<a href="http://waltcoexpress.com/">canadian viagra</a>
8034. MichaeldRava
22.05.18
03:53
pharmacy price comparison
<a href=http://eos-media.com/>no 1 canadian pharcharmy online</a>
online rx pharmacy
<a href="http://binarytrendprofits.com/">highest rated canadian pharmacies</a>
8033. MichaeldRava
22.05.18
00:21
web medical information
<a href=http://eos-media.com/>canada drug pharmacy</a>
mexican pharmacy online
<a href="http://thewisearticles.com/">canadian cialis</a>
8032. MichaeldRava
21.05.18
23:17
canada pharmacies online
<a href=http://interlandchemie.com/>canadian pharmacies online prescriptions</a>
best online pharmacy stores
<a href="http://dartechportal.com/">canada pharmacy online</a>
8031. MichaeldRava
21.05.18
23:04
buy online prescription drugs
<a href=http://thewisearticles.com/>canadian viagra</a>
canada drug
<a href="http://canadianonlinepharmacynnm.com/">canada pharmacy</a>
8030. MichaeldRava
21.05.18
18:55
canadian pharmacy online
<a href=http://beannleaf.com/>canada drugs online</a>
buy prescription drugs from canada
<a href="http://eos-media.com/">drugs for sale</a>
8029. MichaeldRava
21.05.18
17:29
discount drugs online pharmacy
<a href=http://binaryoptions60sec.com/>canadianpharmacy</a>
canadian cialis
<a href="http://bestbinaryoptioninfo.com/">global pharmacy canada</a>
8028. MichaeldRava
21.05.18
13:43
best online canadian pharcharmy
<a href=http://canadianonlinepharmacynnm.com/>top rated online canadian pharmacies</a>
online pharmacy no prescription
<a href="http://nicholson-hall.com/">canadian pharmacy online</a>
8027. MichaeldRava
21.05.18
12:29
drug price
<a href=http://dartechportal.com/>canadian cialis</a>
canadapharmacy com
<a href="http://thewisearticles.com/">canada pharmacy</a>
8026. MichaeldRava
21.05.18
12:21
no prescription pharmacies
<a href=http://corsonics.com/>global pharmacy canada</a>
prescription drugs prices
<a href="http://thewisearticles.com/">canadian drugs</a>
8025. MichaeldRava
21.05.18
09:00
online prescription drugs
<a href=http://canadianpharmaciescubarx.com/>top rated online canadian pharmacies</a>
canada online pharmacy
<a href="http://canadianpharmacymsn.com/">top rated online canadian pharmacies</a>
8024. MichaeldRava
21.05.18
07:46
onlinecanadianpharmacy.com
<a href=http://dunamisproductions.com/>canadian pharmacy</a>
canada pharmacies online pharmacy
<a href="http://canadianpharmaciescubarx.com/">canadian online pharmacies</a>
8023. MichaeldRava
21.05.18
07:37
canada drugs online pharmacy
<a href=http://talahicc.com/>canadian cialis</a>
legitimate canadian mail order pharmacies
<a href="http://dartechportal.com/">canada pharmacies online</a>
8022. MichaeldRava
21.05.18
04:22
drug price
<a href=http://vianbcusaship.com/>canada drug pharmacy</a>
prescription drug cost
<a href="http://canadianpharmaciescubarx.com/">canadian cialis</a>
8021. MichaeldRava
21.05.18
02:58
pharmacy prescription
<a href=http://interlandchemie.com/>canadian pharmacies</a>
online pharmacy no prescription needed
<a href="http://canadianpharmaciescubarx.com/">canada drugs</a>
8020. MichaeldRava
20.05.18
06:21
online drugstore
<a href=http://beannleaf.com/>canadian drugs</a>
canada pharmacy no prescription
<a href="http://binarytrendprofits.com/">canada drugs</a>
8019. MichaeldRava
20.05.18
06:14
mexican pharmacies
<a href=http://thewisearticles.com/>canada drug pharmacy</a>
canadian pharmacy without prescription
<a href="http://irdrollout.com/">trust pharmacy canada</a>
8018. AnthonyPhano
20.05.18
05:38
tadalafil generic
111111ZZZ
https://111111ZZZ.com
8017. MichaeldRava
20.05.18
03:26
drug prices comparison
<a href=http://interlandchemie.com/>canada pharmacy online</a>
canadian pharmacy no prescription
<a href="http://dartechportal.com/">canadian pharmacies</a>
8016. MichaeldRava
20.05.18
03:17
prescription drugs online without doctor
<a href=http://dunamisproductions.com/>canadian pharmacies that are legit</a>
online prescription drugs
<a href="http://thewisearticles.com/">drugs for sale</a>
8015. Matthewbig
20.05.18
02:17
cheap prescription drugs online
<a href=http://canadianpharmacymsn.com/>canadian online pharmacy</a>
canada drug prices
<a href="http://canadianpharmacymsn.com/">canada pharmacies online prescriptions</a>
8014. MichaeldRava
20.05.18
00:45
online canadian discount pharmacy
<a href=http://waltcoexpress.com/>canadian drugs</a>
buy online prescription drugs
<a href="http://lunarciel.com/">canada drugs online</a>
8013. WEIGUAN_exedy
19.05.18
00:04
**********
В связи с ликвидацией оптового склада - СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ - http://weiguan.top10bestsellers.ru/?x - мужские механические дизайнерские часы WEIGUAN с часовым механизмом высшего класса с подзаводом

Эти деловые часы WEIGUAN настящий хит сезона! Низкие цены. Быстрая доставка. Гарантия высшего качества!

Закажите часы ВЕГАН прямо сегодня - http://weiguan.top10bestsellers.ru/?x

^^^^^^^^^^^^^^^
8012. Matthewbig
18.05.18
13:41
canadian family pharmacy
<a href=http://canadianpharmacymsn.com/>canadian online pharmacy</a>
us pharmacy no prior prescription
<a href="http://canadianpharmacymsn.com/">online pharmacies canada</a>
8011. Justinbep
17.05.18
05:14
You said this terrifically.
8010. Matthewbig
17.05.18
00:39
legitimate online pharmacies
<a href=http://canadianpharmacymsn.com/>canadian pharmacy</a>
mexican online pharmacies
<a href="http://canadianpharmacymsn.com/">canadian cialis</a>
8009. AlBundyRaisy
16.05.18
14:27
prescription pricing
<a href=http://thewisearticles.com/>highest rated canadian pharmacies</a>
pain meds online without doctor prescription
<a href="http://thewisearticles.com/">canada drug</a>
8008. mbannerRaisy
16.05.18
13:19
mail order pharmacy
<a href=http://binarytrendprofits.com/>canada drugs</a>
prescription drugs online without doctor
<a href="http://binarytrendprofits.com/">no 1 canadian pharcharmy online</a>
8007. ipconfigRaisy
16.05.18
12:41
canada pharmacies prescription drugs
<a href=http://exceleste.com/>northwest pharmacy</a>
canadadrugs
<a href="http://exceleste.com/">canada drug</a>
8006. Matthewbig
16.05.18
11:57
discount pharmacy online
<a href=http://canadianpharmacymsn.com/>canada pharmacy</a>
buying prescription drugs canada
<a href="http://canadianpharmacymsn.com/">canadian pharmacy</a>
8005. ira-optimaRaisy
16.05.18
10:19
canada online pharmacies
<a href=http://talahicc.com/>canadian pharmacies that are legit</a>
pharmacy near me
<a href="http://talahicc.com/">northwestpharmacy</a>
8004. svgamesRaisy
16.05.18
09:15
canadian online pharmacy
<a href=http://binaryoptions60sec.com/>canadian pharmacy</a>
discount prescription drugs online
<a href="http://binaryoptions60sec.com/">canadian cialis</a>
8003. CiferRaisy
16.05.18
08:47
canadian pharmacies online prescriptions
<a href=http://eos-media.com/>canada drugs</a>
canada drugs
<a href="http://eos-media.com/">no 1 canadian pharcharmy online</a>
8002. shakoRaisy
16.05.18
06:17
canadian drugstore reviews
<a href=http://pavimentosdune.com/>canadian drugs</a>
pharmacy prescription
<a href="http://pavimentosdune.com/">canadian pharmacy viagra brand</a>
8001. wskharkovRaisy
16.05.18
05:18
canadian mail order pharmacies
<a href=http://bestbinaryoptioninfo.com/>canadianpharmacy</a>
costco pharmacy pricing
<a href="http://bestbinaryoptioninfo.com/">canada pharmacies online prescriptions</a>
8000. NevskieMasteraRaisy
16.05.18
04:59
trust pharmacy canada
<a href=http://dunamisproductions.com/>northwest pharmacy</a>
canada meds
<a href="http://dunamisproductions.com/">canada pharmacy</a>
7999. SilentRaisy
16.05.18
02:22
canadian rx
<a href=http://nicktambone.com/>canadian pharmacy</a>
online pharmacy without prescription
<a href="http://nicktambone.com/">trust pharmacy canada</a>
7998. jkhadaskjaRaisy
16.05.18
01:28
costco pharmacy pricing
<a href=http://corsonics.com/>highest rated canadian pharmacies</a>
pharmacy prices compare
<a href="http://corsonics.com/">highest rated canadian pharmacies</a>
7997. nameRaisy
16.05.18
01:23
prescription drug cost
<a href=http://delichappraisal.com/>canadian cialis</a>
international pharmacies that ship to the usa
<a href="http://delichappraisal.com/">no 1 canadian pharcharmy online</a>
7996. ira-optimaRaisy
15.05.18
22:25
canadian drugstore reviews
<a href=http://talahicc.com/>drugs for sale</a>
canada pharmacy online orders
<a href="http://talahicc.com/">highest rated canadian pharmacies</a>
7995. tolikkk
15.05.18
08:23
Hello. And Bye.
7994. jkhadaskjaRaisy
15.05.18
02:53
canada pharmacies prescription drugs
<a href=http://corsonics.com/>canadian viagra</a>
pharmacy near me
<a href="http://corsonics.com/">highest rated canadian pharmacies</a>
7993. nameRaisy
15.05.18
02:52
canadian pharmacy 365
<a href=http://delichappraisal.com/>trust pharmacy canada</a>
price prescription drugs
<a href="http://delichappraisal.com/">canada pharmacies online prescriptions</a>
7992. ira-optimaRaisy
15.05.18
00:41
best price prescription drugs
<a href=http://talahicc.com/>canada pharmacy</a>
drugstore online
<a href="http://talahicc.com/">canadian pharmacy</a>
7991. shakoRaisy
14.05.18
20:49
legitimate canadian mail order pharmacies
<a href=http://pavimentosdune.com/>online pharmacies canada</a>
buying drugs canada
<a href="http://pavimentosdune.com/">canadian online pharmacies</a>
7990. SilentRaisy
14.05.18
16:43
cialis canadian pharmacy
<a href=http://nicktambone.com/>no 1 canadian pharcharmy online</a>
online pharmacy without a prescription
<a href="http://nicktambone.com/">trust pharmacy canada</a>
7989. JohnnieWouct
14.05.18
15:24
best way to get viagra to work
<a href="http://viagranbdnr.com/#">viagra without prescription</a>
viagra japan buy
<a href=http://viagranbdnr.com/#>generic viagra without a doctor prescription</a>
sildenafil citrate tab 100mg
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">best canadian mail order pharmacies</a>
viagra sale non prescription
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>online canadian pharmacies</a>
best online viagra generic
7988. ktuluRaisy
14.05.18
12:39
prescription online
<a href=http://nicholson-hall.com/>canadian pharmacy</a>
canada drugs online pharmacy
<a href="http://nicholson-hall.com/">canadian pharmacies shipping to usa</a>
7987. nameRaisy
14.05.18
10:43
online canadian pharmacy
<a href=http://delichappraisal.com/>canada pharmacies online prescriptions</a>
best canadian mail order pharmacies
<a href="http://delichappraisal.com/">online pharmacies canada</a>
7986. AnnaPetrovaRaisy
14.05.18
08:56
mexican pharmacies online
<a href=http://waltcoexpress.com/>canada pharmacy online</a>
drugs online
<a href="http://waltcoexpress.com/">canadian pharmacies shipping to usa</a>
7985. DjLitvinRaisy
14.05.18
06:53
best online pharmacies no prescription
<a href=http://maddenbattles.com/>northwestpharmacy</a>
canadapharmacy com
<a href="http://maddenbattles.com/">canadian pharmacies</a>
7984. BabycakeRaisy
14.05.18
05:22
drugs for sale
<a href=http://visitwaushara.com/>canada drugs online</a>
mail order pharmacy
<a href="http://visitwaushara.com/">canadian online pharmacy</a>
7983. jkhadaskjaRaisy
14.05.18
05:07
discount prescription drugs online
<a href=http://corsonics.com/>canadian pharmacy online</a>
rx online
<a href="http://corsonics.com/">canadian online pharmacy</a>
7982. fartunainfoRaisy
14.05.18
03:09
trust pharmacy canada
<a href=http://lunarciel.com/>highest rated canadian pharmacies</a>
prescription drugs canada
<a href="http://lunarciel.com/">canadian drugs</a>
7981. JenichkaRaisy
14.05.18
01:34
northwest pharmacy
<a href=http://viantlusaship.com/>canadian online pharmacy</a>
board of pharmacy
<a href="http://viantlusaship.com/">northwestpharmacy</a>
7980. ValerichRaisy
14.05.18
01:23
canadian pharmacies without prescriptions
<a href=http://canadianpharmacymsn.com/>canada drugs</a>
pharmacy price comparison
<a href="http://canadianpharmacymsn.com/">canadianpharmacy</a>
7979. vinceRaisy
13.05.18
23:31
no prescription online pharmacy
<a href=http://irdrollout.com/>canadian cialis</a>
canadian pharmacy king
<a href="http://irdrollout.com/">canada online pharmacies</a>
7978. andreiRaisy
13.05.18
21:49
best canadian mail order pharmacies
<a href=http://vianbcusaship.com/>trust pharmacy canada</a>
king pharmacy
<a href="http://vianbcusaship.com/">canada drugs online</a>
7977. beekmomRaisy
13.05.18
21:32
canada pharmacies prescription drugs
<a href=http://canadianpharmaciesnnm.com/>canadian pharmacies that are legit</a>
buy prescription drugs online
<a href="http://canadianpharmaciesnnm.com/">canadian pharmacies that are legit</a>
7976. digitRaisy
13.05.18
19:51
canada pharmacies online pharmacy
<a href=http://interlandchemie.com/>drugs for sale</a>
pharmacy prices compare
<a href="http://interlandchemie.com/">drugs for sale</a>
7975. AlBundyRaisy
13.05.18
18:02
pharmacy canada
<a href=http://thewisearticles.com/>canada drug</a>
canadianpharmacy
<a href="http://thewisearticles.com/">drugs for sale</a>
7974. RegechRaisy
13.05.18
17:37
canadian pharmacies online
<a href=http://canadianpharmaciescubarx.com/>canadian cialis</a>
mexican pharmacy online
<a href="http://canadianpharmaciescubarx.com/">canada drugs online</a>
7973. bratelRaisy
13.05.18
16:07
pain meds online without doctor prescription
<a href=http://globalpartnerstv.com/>northwestpharmacy</a>
discount pharmacy online
<a href="http://globalpartnerstv.com/">canadian pharmacies online prescriptions</a>
7972. ira-optimaRaisy
13.05.18
14:12
pharmacy canada
<a href=http://talahicc.com/>canada pharmacies online prescriptions</a>
canadian pharmacy
<a href="http://talahicc.com/">top rated online canadian pharmacies</a>
7971. Lunix83Raisy
13.05.18
13:40
buying drugs canada
<a href=http://canadianonlinepharmacynnm.com/>canada drugs online</a>
canada pharmacies online pharmacy
<a href="http://canadianonlinepharmacynnm.com/">canadian pharmacies online</a>
7970. netoonRaisy
13.05.18
12:19
mexican online pharmacies
<a href=http://forextradingiq.com/>trust pharmacy canada</a>
canadian drugstore reviews
<a href="http://forextradingiq.com/">canadian drugs</a>
7969. shakoRaisy
13.05.18
10:19
canadadrugs.com pharmacy
<a href=http://pavimentosdune.com/>canadian drugs</a>
canadian pharmacies online
<a href="http://pavimentosdune.com/">canada pharmacies online</a>
7968. mbannerRaisy
13.05.18
09:42
canadian online pharmacies
<a href=http://binarytrendprofits.com/>northwestpharmacy</a>
prescription drugs prices
<a href="http://binarytrendprofits.com/">canadian pharmacies that are legit</a>
7967. ipconfigRaisy
13.05.18
08:43
canada pharmacy online
<a href=http://exceleste.com/>online pharmacies canada</a>
canadian drug store
<a href="http://exceleste.com/">canadian pharmacy</a>
7966. svgamesRaisy
13.05.18
05:57
prescription drugs canada
<a href=http://binaryoptions60sec.com/>trust pharmacy canada</a>
canada pharmacies without script
<a href="http://binaryoptions60sec.com/">canadian pharmacies shipping to usa</a>
7965. CiferRaisy
13.05.18
05:14
pharmacies in canada
<a href=http://eos-media.com/>canada pharmacies online</a>
canadian rx
<a href="http://eos-media.com/">canadianpharmacy</a>
7964. wskharkovRaisy
13.05.18
02:30
drugs without prescription
<a href=http://bestbinaryoptioninfo.com/>highest rated canadian pharmacies</a>
best canadian online pharmacy
<a href="http://bestbinaryoptioninfo.com/">canada pharmacy</a>
Добави коментaр 
От:
Коментар:
Въведете кода от картинката в ляво

 
0.1208