"УЧИЛИЩЕТО - ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ"

 
Рейтинг: 3.00
(167)
На вашето внимание
Колетка Павлова - коя съм?...
презентации 1 и 2 клас
тестове онлайн
презентации онлайн
4 КЛАС - МАТЕРИАЛИ
Публикации
Лични файлове, ТЕСТОВЕ-мястото за сваляне
Страници за изкуство
ГОЛЯМОТО ПИСАНЕ-детско творчество
Литература за лятото
Тестове за 2 и 3 клас
Интересни страници
Възпитание без бой
Закони
Българин да се наричам
Безопасно движение
ваканции и неучебни дни
Форум
ДА СЕ РОВИМ БЕЗОПАСНО
Аудио книги
Хороскоп за деня
анимирани мацки и още...
Анимирани картинки
Още анимирани картинки
клипове
Картички
За контакти
Календар
Полезни връзки


Анкети Билките Празници Дядо Коледа Домашни любимци Цветя

Публикации / Художествено-естетическо възприемане на приказката "При месеците"- 3 клас

Художествено-естетическо възприемане на приказката "При месеците"- 3 клас
01.05.08 12:09

Автор:Колетка Павлова
Примерна разработка на урок по литература за трети клас
Вземи в gLOG
Вземи в gLOG

ПРИМЕРНА РАЗРАБОТКА НА УРОК ПО ЛИТЕРАТУРА

ЗА 3-ТИ КЛАС                                 
 
 СОУ “Любен Каравелов”
           гр. Видин

                                                          преподавател: Колетка Павлова

                                                         2004 г.
 
 
 
Обхват: 3 г клас – 21 у-ка

Тема: Художествено-естетическо възприемане на приказката: “При месеците” от Ран Босилек

Вид урок: за нови знания
Жанрова специфика:вълшебна приказка

Образователни цели:развиване на читателското възприемане и осмисляне на художествения текст.

·                        Задълбочаване и обогатяване на читателските представи на учениците и осмисляне на емоционалния подтекст на приказката чрез коригирането и уравновесяването им.

·                        Достигане до идейно-емоционалния замисъл

Добро – зло

·                        Изграждане на образната характеристика на героите и постъпките им чрез разсъждения върху поведението им.

·                        Вникване и оценка на естетическите отношения в семейството.

Възпитателни цели:

·        Възпитаване в доброта

·                        Формиране на нравствени добродетели: почит и уважение към другия

·                        Осмисляне на нравствените измерения добро и зло

Развиващи цели:

·                        Развитие и усъвършенстване на устната свързана реч на учениците (диалогична и монологична)

·                        Развитие на творческото въображение

·                        Стимулиране творчеството на учениците

Очаквани резултати в контекста на учебната програма: социо-културни компетентност

·                        Учениците да разберат основната етическа опозиция добро – зло, обяснявайки я в конкретната ситуация – приказката “При месеците”, Ран Босилек

с помощта на учителя да се ориентират в добро – зло като основна етическа опозиция

да могат да откриват героите, носители на добро – зло

да изразяват отношение към тях като такива

да откриват в практически план характерната за жанрова особеност – победата на доброто над злото.

·                        Ученикът да обяснява етическите отношения в семейството и малката общност според ситуацията в произведението.

да се ориентира с помощта на учителя в етическите отношения като ги открива.

Да може с помощта на учителя да изразява отношение към етическите отношения, които открива в приказката.

·                        Ученикът участва в групова дейност за създаване на игри и сценични форми на литературната творба.

Избира дадена роля и обоснова избора си в съответствие с предпочитанията си.

Може да прочете репликите на героя, чиято роля е избрал; да изрази отношението си към героя, да се опита да бъде “него”.

Може да прочете изразително авторската реч (ако това е избрал) и да изрази отношението на автора към героя – т.е. да бъде добър четец.

Литературни компетентност:

·                        Ученикът да разпознава диалог – монолог в художествения текст чрез подборно четене – в практически план.

·                        Да разграничава в практически план литературния жанр – вълшебна приказка.

·                        Да разграничава основните епизоди в развитието на действието – да ги открива и преразказва.

Социо-културна и литературна компетентност. Общуване с художествената творба:

·                        Да открива непознати думи и определя значението им в контекста на произведението.

·                        Да изразява емоционално оценъчно отношение към героите и ситуацията в приказката.

·                        Да участва в беседа по съдържанието, изказва мнения чрез подборна елементи от текста.

·                        Отговаря на въпроси, “чете подборно” и разсъждава

·                        Да може да си служи със средствата на речевия етикет.

 
 
Методически инструментариум

·        Беседа

·                        Задаване на въпрос

-         Търсене на мнения

Установяване на причинно-следствена връзка.Защо? Как така?
Обобщаващи: Мога ли да смятам, че след като вие….?
Уточняващи

·        Групова работа

·        Диференциране и индивидуална работа

 
 
Интерактивна методика:

·        Игра

·        Визиализиране, активен облак

·        Елементи на мозъчна атака

·        Центрове на обучение

·        Мониторинг :

Скала на успеха, “Мерцедес”, ръкопляскане
 
Предварителна подготовка на урока, която включва –

Разглеждане в час по Извънкласно четене на приказката “Дванадесетте месеца” на Самуил Маршак

Кратка драматизация на откъс на тази приказка, подготвена от Ясмина, Даниела и Тереза, членове на литературен клуб “Ив. Деспотов и експериментално детско студио към същия с ръководител Диана Сиракова.

Мотивация: Преход към темата на урока и създаване на емоционална нагласа за възприемането му.

 
 
 
-Деца настанете се удобно на чиновете и се пригответе за работа.
Звучи запис: Виелица

Междупредметна връзка с музиката – не само с думи, но и с помощта на музиката.

-Майката: - Иди в гората да набереш кокичета!Утре сестра ти има имен ден!

-Завареното дете: - Зима е мамо!Страх ми е да ида в гората сама! Тъмно е!Пък и какви кокичета може да има посред зима? Преди март няма да се покажат, колкото и да ги търся! Ще загина сама! Ще затъна в преспите!

-Сестрата: - И да загинеш никой няма да плаче за тебе! Върви и не връщай без цветя! Ето ти кошницата.(бута я в ръцете на момичето)

-Майката:  - Да не си посмяла да се върнеш без кокичета!

-Момичето: (загръща се със скъсан голям шал и тръгва, върви трудно, оглежда се, спъва се, пак върви).

Звук: виелица……..

Невербална оценка на учениците

У-л: От силата на вашите аплодисменти ще разбера дали ви е харесало изпълнението на трите момичета.

-Аз също благодаря на Ясмина , Дани и Тереза за чудесната драматизация Те имат не малък принос в усърдието на класа да дари обич и грижа на Дом “Майка и дете” в гр. Видин – добро дело, за което нашият клас получи диплома “Златно сърце”.Въпросът ми към вас е: От коя приказка е откъсът?

-Драматизацията е по приказката “Дванадесетте месеца”.

-         С какво ви впечатли?

-    В нея се разказва за доброто и лошото. Също и за това, че месеците възнаграждават доброто момиче.

На базата на вече познатото и тематиката поставяне на темата на урока.

-За доброто и злото в живота ще говорим и в този час.Не веднъж сме се срещали с герои от приказките и чудноватите случки, разказани ни от един сред любимите детски автори Ран Босилек.

-С кои от тях ще се срещнем днес? Запишете заглавието на приказката “При месеците” и името на нейния автор – Ран Босилек.

-Момчил и Кристиян са подготвили интересни факти за автора и заглавия на несрещани в учебната ни работа негови произведения. В края на часа можете да го получите. Онова, което ви впечатли, запишете в тетрадките.

Учениците четат
Предварителна подготовка

-    Отворете читанките на стр.97. Първия прочит предоставям на Ясмина

Представяне аргументиране на четеца (за избор) +задача
Яси – със задача към класа:

-    Докато аз чета,ви моля да помислите в кое друго произведение се срещнахме със същите герои?

У-к С тях се срещнахме в приказката “Дванадесетте месеца”.

-Прочетете внимателно и с помощта на двата постера, изрботени от Анна и Яси открийте кой е новият герой сред вече познатите ни?

Тих прочит със зад. Първично възприемане

-Новият герой в тази приказка е баба Марта.

-Как смятате, защо тази приказка е поместена в цикъла “Пролет над родината”?
Обосновка

-Приказката е включена в този раздел, защото в нея присъства баба Марта, защото през месец март настъпва пролетта.

-В самото начало авторът ни разказва много кратко за живота на малкото семейство: майка и  две дъщери. Какво е отношението на майката към момичетата?

-Майката обичала повече своето дете,. А мразела заварената дъщеря.

-Кои два глагола в това изречение използва автора за чувствата на майката?
Междупредметна връзка с БЕ авторски похвати

-Глаголите са обичам и противоположния му - мразя.

-В това е майсторството на големия разказвач – две противоположни думи ни дават представата за това как живеят и се чувстват героите. Кои други думи на майката подсилват чувството на омраза към завареното дете? Как се чувства според вас това момиче?

-Майката го изпраща вечерта на самодивско кладенче за вода. “Вземи стомните и върви…” Момиченцето се страхува, но изпълнява нарежданията.

         -Кой израз (може би непознат за вас) всява страх? Какви представи извиква у вас израза “самодивско кладенче”?

         -Думите самодивско кладенче. Нещо ужасно, загадъчно, страшно.

-Да запишем израза на пояснението за него.

Какво научаваме за нея от тази й постъпка?

-Момичето е смело и послушно. Не противоречи на майката. Не иска да я нарани. Тя е добра

-Още за момичето ще разберем в следващия епизод.

Къде попада наближавайки кладенчето? Кого среща?

Защо един от тях е най-дребен?

-Момичето попада сред месеците и баба Марта.Най-дребният е месец февруари – малък Сечко, защото има най-малко дни.

-Да прочетем само диалога без авторската реч. От начина по който девойчето се обръща към тях. Кое разширява представата ни за характера му и в най-големите му страхове?

Подборно четене в практ. план – литературни компетентности

-Девойчето е учтиво и възпитано.Изпълнено е доброта към всички. То поздравява…”Добър………….”

-Какво е отношението му към тях? Към баба Марта?Кои са словосъчетанията, в които ще открием отговора?

-Детето нарича баба Марта “Златна бабо”, а месеците “от добри по-добри”.

-Изразът от добри, по-добри пояснява що за дума?

Межупр. Връзка с БЕ
-Пояснява месеци – съществително име
Тогава по-добре е ….?
-Прилагателно име, което е степенувано – сравнителна степен

Коя е превъзходната степен?

         Най-добри

-Авторът не я е употребил, защото използва словосъчетанието “от добри, по-добри”, което е равностойно на най-добри – т.е. еднакво добри сред добрите. И отново използва противопоставянето – добри-лоши “няма нито един лош”

Авторски похвати

-    Как баба Марта отпраща детето? Подкрепете отговора си с текст от произведението.

Подборно четене

-         Хайде иди си…..

- Когато говорим….

-Как разбирате смисъла на думата благословия – благословила?

Речникова работа (при необходимост)

-Аз мисля, че тя му е пожелала да бъде здраво и когато говори да падат жълтици и това се е сбъднало.

-Когато отправяме добри пожелания, както в случая, ние благославяме някого. Наричаме добри неща за него благо слов = на добра дума, добро пожелание. Този, който се затруднява в разбирането на думата, да си я запише.

Междупр. връзка с ИИ
-Кой момент от приказката илюстрира картината на стр. 97?

Картината ни представя срещата на доведената дъщеря с баба Марта и месеците.

-    Как картинката и текстът заедно ни помагат да открием вълшебството в приказката?

Съчетаването на худ.реч +ИИ разширява представите и обогатява въображението им.

-Месеците са нарисувани като хора, те говорят усмихват се,баба Марта е стара жена.

-А какво настроение ни създават?

-Картината и текстът ни създават добро настроение, защото лицата на всички са усмихнати и ведри.

-Ако се върнем към съдържанието на случката колко момента от развитието на действието откриваме?

Литературни компетентности

Епизодите се два: I-ят е, когато майката изпраща девойчето за вода и II-ят е срещата му с месеците и баба Марта.

-    Какво се случва по-нататък, ще разберем след изразителен прочит на разговора между майката и дъщерята у дома им, а вие помислете кои думи показват вежливосттаи скромността на момичето?

Изразителен прочит

 Трима четци стр. 98

-Добър вечер, мамо! Разказва всичко без да е хвали.

-    Кое е необичайното в случката? Къде се случват такива чудновати неща?

-    Момичето когато говори падат жълтици. Това се случва във вълшебните приказки.

Социо-културни компетентности

-Какво разбираме за майката от това, че тя решава да изпрати и своето дете в гората?

-Ние разбираме, че тя е алчна и лоша и че не обича дори своето дете

-Защо можем да обособим този епизод като следваща част от приказката?

-Този епизод е следваща част от приказката, защото след него е описана срещата на другото момиче с месеците.

-Предлагам ви да прочетем по роли диалога между баба Марта и дъщерята – открийте какви качества притежава тя?

-Доведената дъщеря се държи невъзпитано и неучтиво.Тя обижда месеците, говори с пренебрежение за всички.

-Според вас, с ролята си и влагайки чувствата , които лошата дъщеря изпитва към месеците – нека вдигнем палец горе, ако ли не – палец долу?

Оценка от учениците

-    Къде се крие различното в благословиите отправени от баба Марта към доведената дъщеря и завареното момиче?

Умения за кратко преразказване и умения за оценка въз основа на разсъждения

-Лошата дъщеря е наказана да излизат змии от устата й, когато говори, а добрата е възнаградена.

-Кои изрази от текста ни дават основание да смятаме, че лошото е наказано с лошо?

-Лошо ме благословиха, мамо! – отвърнала дъщерята и змийчето….

-Можем ли да смятаме от думите, с които майката среща дъщеря си, че е загрижена за нея, т.е. че е добра и всеотдайна?

Характеристика на героя и социо-култ. компетентност

-Не, защото я пита какво е станало, т.е. дали е спечелила благослов. за жълтици.

-Според вас защо в истинския живот не се случват такива чудеса?

Извод за литерат.жанр (лит.компетентност)

-Тези чудни неща се случват само във вълшебните приказки

-Вълшебните приказки завършват с щастлив край – с победата на доброто над злото. Краят на приказката в последните две изречения добър завършек ли е ? Защо?

-Последните две изречения показват, че те са осъзнали лошото и за това са наказани.

-Приказките учат, пословиците към тях съдържат народната мъдрост. Кои от изброените се отнасят за тази приказка? Към кой епизод ги съотнасяме?

…………………..

-Кои думи на автора показват на кое от двете момичета симпатизира?

Авторова позиция

-Авторът използва умалително съществително – девойче за заварената дъщеря.

-Какво е отношението на художника – илюстратор към тях?

Междупр.връзка с ИИ

-Художникът симпатизира на доброто момиче. Тя е по-спретната, усмихната. Дрехите й са топли цветове – излъчва доброта, а лошата е зла и студена.

-Момичетата символизират доброто и злото в приказката. Ще продължим работа по групи. I гр. изброява всички думи, които идват наум, когато кажем добро. II гр. има същата задача, но по отношение на думата зло.

Мозъчна атака, асоциативен облак, визуализиране

-Работата по групи ще продължи с четене по роли на диалозите м/у баба Марта и двете момичета.

-Чрез постерите с критериите за четене по роли ще оценим работата ви.
Изпълнение на задачата

-Използвайте думите на осъзнаването на лошата дъщеря и предложете ваш вариант на бъдещото й развитие. Ако одобрявате отговорите на съучениците си, гласувайте с палец горе, ако ли не долу.

Проекция на лит.герои в бъдещето

Мониторинг на учениците: под знака на мерцедеса оценете работата в часа.

Учителят прави оценка на работата.

Диференциране на самост.работа за у дома.

-дебрите художници – илюстрации към предпочетен епизод.

-2. Добрите разказвачи – преразказ на любим момент.
-3. За децата с правописни проблеми препис на първия диалог.
Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

Коментари
 начало 1 . 2 . 3 . 4 край 
363. Kevinhoage
23.08.17
16:50
isoptin cialis

<a href="http://cialisgsaa.com/">generic cialis online</a>

viagra cialis levitra genericos

<a href=http://cialisgsaa.com/>generic cialis online</a>
362. AdrianApark
23.08.17
09:40
cialis price in egypt

<a href="http://cialisgsaa.com/">buy cialis online</a>

cialis formlarД±

<a href=http://cialisgsaa.com/>cialis cheap</a>
361. AdrianApark
23.08.17
04:26
vale a pena tomar cialis

<a href="http://cialisgsaa.com/">buy cialis online</a>

duracion de cialis

<a href=http://cialisgsaa.com/>cialis</a>
360. DonaldTax
20.08.17
06:00
Доброго времени суток! Как думаете, стоит ли покупать реплики часов? Заказывал друг, всем доволен. Сказал, что не отличить от оригинала. Но, я пока что не могу решить, а день рождения скоро(

<a href=http://casioedifice.ru/>часы casio edifice - подробнее по ссылке</a>
359. AdrianApark
18.08.17
22:51
sheriff kelly wild west games
<a href=http://wildwestonlineplay.com/>wild west play </a>
<a href="http://wildwestonlineplay.com/">wild west online</a>
wild west online gunfighter download
358. AdrianApark
18.08.17
15:51
spongebob wild west game
<a href=http://wildwestonlineplay.com/>wild west online</a>
<a href="http://wildwestonlineplay.com/">wild west online mmo</a>
wild west online multiplayer
357. AdrianApark
18.08.17
09:23
play wild west quest
<a href=http://wildwestonlineplay.com/>wild west playstation games
</a>
<a href="http://wildwestonlineplay.com/">wild west online</a>
wild wild west online latino vk
356. GlennHeelp
18.08.17
08:00
download game wild west gun di hp
<a href=http://wildwestonlineplay.com/>wild west online mmo</a>
<a href="http://wildwestonlineplay.com/">wild west game</a>
free game wild west
355. FrandyNet
18.08.17
05:16
wild west games for pc
<a href=http://wildwestonlineplay.com/>mmo wild west</a>
<a href="http://wildwestonlineplay.com/">wild west online</a>
nes wild west game
354. AdrianApark
18.08.17
02:41
escape the wild west game
<a href=http://wildwestonlineplay.com/>wild west game</a>
<a href="http://wildwestonlineplay.com/">wild west online</a>
days inn las vegas at wild wild west game
353. CedricFab
17.08.17
22:10
Hello. And Bye.
352. AdrianApark
16.08.17
15:26
джойказино 10
<a href=http://cmkl.ru/>joycasino</a> проблема с джойказино точка ком
<a href="http://cmkl.ru/">joycasino</a>
351. AdrianApark
15.08.17
22:28
diflucan treatment time
<a href=http://buydiflucancvv.com/>buy diflucan online</a>
<a href="http://buydiflucancvv.com/">buy cheap diflucan online</a>
diflucan latin america
350. Peterges
15.08.17
17:37
diflucan night sweats
<a href=http://buydiflucancvv.com/>buy diflucan over the counter</a>
<a href="http://buydiflucancvv.com/">buy diflucan over the counter</a>
diflucan dosing for chronic yeast infection
349. Peterges
15.08.17
14:31
diflucan or nystatin
<a href=http://buydiflucancvv.com/>buy diflucan over the counter</a>
<a href="http://buydiflucancvv.com/">buy diflucan online</a>
diflucan and monistat 7
348. Peterges
15.08.17
13:51
com images buy diflucan pgen
<a href=http://buydiflucancvv.com/>DifHox</a>
<a href="http://buydiflucancvv.com/">buy diflucan online</a>
diflucan 150 mg for children
347. Peterges
15.08.17
13:09
is diflucan available otc in canada
<a href=http://buydiflucancvv.com/>can you buy diflucan over the counter</a>
<a href="http://buydiflucancvv.com/">where can i buy diflucan</a>
increased discharge with diflucan
346. Peterges
15.08.17
12:27
persistent yeast infection after diflucan
<a href=http://buydiflucancvv.com/>diflucan buy in usa</a>
<a href="http://buydiflucancvv.com/">buy diflucan over the counter</a>
diflucan fluconazole canada
345. Peterges
15.08.17
11:38
other uses of diflucan
<a href=http://buydiflucancvv.com/>buy diflucan over the counter</a>
<a href="http://buydiflucancvv.com/">buy diflucan over the counter</a>
does diflucan work immediately
344. Jasonensus
14.08.17
21:34
<a href=http://toplanet.com/tags/search?q=%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D1%81>спайс</a>
343. Peterges
13.08.17
18:27
играть джей казино
<a href=http://joycasino7ntl.ru/>джой казино официальный сайт</a>
<a href="http://joycasino7ntl.ru/">игровые автоматы демо джой казино
</a>
joycasino мемы
342. Peterges
13.08.17
17:51
джойказино скачать приложение для виндовс
<a href=http://joycasino7ntl.ru/>казино джойказино</a>
<a href="http://joycasino7ntl.ru/">joycasino</a>
играть в автоматы джойказино
341. Peterges
13.08.17
16:34
джой казино вход
<a href=http://joycasino7ntl.ru/>джойказино</a>
<a href="http://joycasino7ntl.ru/">джой казино официальный сайт</a>
автоматы joycasino
340. Peterges
12.08.17
13:34
joycasino com Р±РѕРЅСѓСЃ
<a href=http://joycasino7ntl.ru/>казино джойказино</a>
<a href="http://joycasino7ntl.ru/">http://joycasino7ntl.ru/</a>
138 joycasino com
339. Peterges
09.08.17
06:07
черные медицинские маски где купить
<a href=http://blackmaskntl.ru/>черная маска купить</a>
<a href=http://blackmaskntl.ru/">черная маска купить</a>
черная маска иркутск где купить
338. FrandyNet
09.08.17
06:05
diflucan 150 wikipedia
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com>buy diflucan online</a>
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com">buy diflucan online</a>
how long can you take diflucan
337. Peterges
09.08.17
03:06
купить маску от черных точек black mask
<a href=http://blackmaskntl.ru/>черная маска купить</a>
<a href=http://blackmaskntl.ru/">черная маска купить</a>
купить black mask для лица
336. FrandyNet
09.08.17
03:03
diflucan and leg pain
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com>buy cheap diflucan online</a>
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com">homepage besuchen
</a>
diflucan nail treatment
335. Peterges
09.08.17
00:04
черная маска от черных точек спб купить
<a href=http://blackmaskntl.ru/>page
</a>
<a href=http://blackmaskntl.ru/">купить black mask</a>
купить черную маску в новосибирске
334. Peterges
08.08.17
18:05
черная маска купить тюмень
<a href=http://blackmaskntl.ru/>купить черную маску для лица</a>
<a href=http://blackmaskntl.ru/">черная маска купить</a>
черная маска пленка купить
333. FrandyNet
08.08.17
15:03
clomid diflucan dostinex gluco
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com>treatment of candida with diflucan
</a>
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com">buy cheap diflucan online</a>
diflucan single dose tablet
332. Peterges
08.08.17
14:52
маска от черных точек купить в челябинске
<a href=http://blackmaskntl.ru/>черная маска купить</a>
<a href=http://blackmaskntl.ru/">купить черную маску для лица</a>
маска пленка от черных точек купить
331. FrandyNet
08.08.17
11:51
diflucan does not work for me
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com>buy diflucan over the counter </a>
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com">buy diflucan online</a>
why is diflucan prescribed
330. Peterges
08.08.17
11:41
черная маска для лица купить в москве
<a href=http://blackmaskntl.ru/>маска от черных точек купить</a>
<a href=http://blackmaskntl.ru/">black mask для лица где купить</a>
где купить черную маску от черных точек
329. FrandyNet
08.08.17
08:45
is diflucan safe to use during pregnancy
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com>diflucan fluconazole buy</a>
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com">bekijk webpagina
</a>
diflucan anifungal pill
328. Peterges
08.08.17
08:34
где можно купить маску от черных точек
<a href=http://blackmaskntl.ru/>черная маска купить</a>
<a href=http://blackmaskntl.ru/">BlackHox</a>
black mask купить в красноярске
327. FrandyNet
08.08.17
04:56
diflucan and oral candida
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com>can you take diflucan with keflex
</a>
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com">buy diflucan online</a>
pediatric diflucan dosing
326. Peterges
08.08.17
04:56
black mask купить челябинск
<a href=http://blackmaskntl.ru/>черная маска от угрей купить</a>
<a href=http://blackmaskntl.ru/">черная маска купить</a>
черная маска купить в екатеринбурге
325. FrandyNet
08.08.17
02:01
dosing of diflucan for yeast infection
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com>diflucan buy in usa</a>
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com">ChlenHox</a>
expressonlinepharmacy com diflucan html
324. Peterges
07.08.17
22:57
где можно купить маску от черных точек
<a href=http://blackmaskntl.ru/>купить black mask</a>
<a href=http://blackmaskntl.ru/">черная маска купить</a>
маска от черных точек купить украина
323. Peterges
07.08.17
19:59
маски от черных точек купить в аптеке
<a href=http://blackmaskntl.ru/>маска от черных точек купить</a>
<a href=http://blackmaskntl.ru/">черная маска купить</a>
black mask ром купить
322. AllenLob
07.08.17
09:24
черная маска лица купить в аптеке
<a href=http://blackmaskntl.ru/>купить black mask</a>
<a href=http://blackmaskntl.ru/">черная маска купить</a>
черная маска купить рязань
321. Peterges
07.08.17
09:24
маски для лица черный жемчуг купить
<a href=http://blackmaskntl.ru/>http://blackmaskntl.ru/</a>
<a href=http://blackmaskntl.ru/">BlackHox</a>
угольная маска от черных точек купить
320. Peterges
07.08.17
06:28
маска для сна черная купить
<a href=http://blackmaskntl.ru/>homepage besuchen
</a>
<a href=http://blackmaskntl.ru/">купить черную маску для лица</a>
маска от черных точек купить в челябинске
319. Peterges
07.08.17
03:31
маска черных купить
<a href=http://blackmaskntl.ru/>black mask для лица где купить</a>
<a href=http://blackmaskntl.ru/">маска от черных точек купить</a>
где можно купить черную маску от точек
318. AllenLob
07.08.17
03:31
купить в макеевке черную врачебную маску
<a href=http://blackmaskntl.ru/>http://blackmaskntl.ru/</a>
<a href=http://blackmaskntl.ru/">черная маска купить</a>
маска от черных точек где купить
317. Peterges
07.08.17
00:40
купить костюм спецназа черный с маской
<a href=http://blackmaskntl.ru/>черная маска от угрей купить</a>
<a href=http://blackmaskntl.ru/">черная маска купить</a>
черная маска купить челябинск
316. AllenLob
07.08.17
00:40
черная маска купить в спб
<a href=http://blackmaskntl.ru/>купить черную маску для лица</a>
<a href=http://blackmaskntl.ru/">черная маска от угрей купить</a>
черная маска купить беларусь
315. Jeromjarne
06.08.17
17:18
can i become resistant to diflucan
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com>where can i buy diflucan</a>
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com">buy diflucan over the counter</a>
diflucan off label use
314. Jeromjarne
06.08.17
14:32
diflucan for vaginal yeast infections
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com>hp
</a>
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com">buy diflucan online</a>
diflucan fetus
313. FrandyNet
06.08.17
11:57
can diflucan interfere with birth control pills
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com>buy diflucan online</a>
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com">diflucan fluconazole buy</a>
order diflucan online no prescription canada
312. FrandyNet
06.08.17
03:37
diflucan one time pill
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com>buy diflucan online</a>
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com">http://diflucanbuyrxxd.com</a>
diflucan fluconazole yeast infection
311. Jeromjarne
06.08.17
03:15
buy diflucan federal express
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com>diflucan 150 mg</a>
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com">buy diflucan over the counter</a>
forcan fluconazole diflucan
310. FrandyNet
06.08.17
00:48
why is diflucan not over the counter
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com>buy diflucan online</a>
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com">can you buy diflucan over the counter</a>
can diflucan affect ovulation
309. Jeromjarne
06.08.17
00:34
diflucan 50 mg dosage
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com>can you buy diflucan over the counter</a>
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com">buy diflucan over the counter</a>
bf_info diflucan htm
308. Jeromjarne
05.08.17
21:58
diflucan indications dosage
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com>webseite
</a>
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com">http://diflucanbuyrxxd.com</a>
diflucan discount fluconazole generic
307. Jeromjarne
05.08.17
19:17
diflucan and flagyl
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com>diflucan fluconazole buy</a>
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com">buy diflucan online</a>
dosage of diflucan for onychomycosis
306. FrankyNet
02.08.17
13:30
does diflucan affect probiotics
<a href=http://diflucanhkl.com/>buy diflucan online</a>
<a href="http://diflucanhkl.com/">http://diflucanhkl.com/</a>
prozac and diflucan
305. FrankyNet
02.08.17
11:09
candida prostatitis diflucan
<a href=http://diflucanhkl.com/>DifHox</a>
<a href="http://diflucanhkl.com/">home
</a>
ndc diflucan im
304. Jeromesjarne
02.08.17
10:18
cipro diflucan
<a href=http://diflucanhkl.com/>DifHox</a>
<a href="http://diflucanhkl.com/">buy diflucan online</a>
diflucan one oral thrush
303. FrankyNet
02.08.17
08:51
between diflucan erythromycin3b2c interaction veralan
<a href=http://diflucanhkl.com/>diflucan dosage for thrush breastfeeding
</a>
<a href="http://diflucanhkl.com/">buy diflucan over the counter</a>
diflucan 1
302. Jeromesjarne
02.08.17
08:12
diflucan flesh eating
<a href=http://diflucanhkl.com/>buy diflucan online</a>
<a href="http://diflucanhkl.com/">buy diflucan online</a>
diflucan yeast infection med
301. FrankyNet
02.08.17
06:39
diflucan side effects sweating
<a href=http://diflucanhkl.com/>can you buy diflucan over the counter</a>
<a href="http://diflucanhkl.com/">website
</a>
counter diflucan
300. Jeromesjarne
02.08.17
06:11
diflucan and birth control effectiveness
<a href=http://diflucanhkl.com/>where can i buy diflucan</a>
<a href="http://diflucanhkl.com/">buy diflucan over the counter</a>
liver problems with diflucan
299. FrankyNet
02.08.17
04:27
com user buy_diflucan show_ view_profile
<a href=http://diflucanhkl.com/>DifHox</a>
<a href="http://diflucanhkl.com/">AaronHox</a>
oral thrush diflucan not working
298. Jeromesjarne
02.08.17
04:10
when should a second dose of diflucan be taken
<a href=http://diflucanhkl.com/>buy diflucan online</a>
<a href="http://diflucanhkl.com/">buy diflucan over the counter</a>
where can i purchase diflucan
297. FrankyNet
02.08.17
02:13
diflucan manufacturer
<a href=http://diflucanhkl.com/>buy diflucan over the counter</a>
<a href="http://diflucanhkl.com/">buy cheap diflucan online</a>
diflucan works immediately
296. Jeromesjarne
02.08.17
02:06
diflucan treatment for oral thrush
<a href=http://diflucanhkl.com/>where can i buy diflucan</a>
<a href="http://diflucanhkl.com/">diflucan side effect dry mouth
</a>
diflucan treatment for onychomycosis
295. Jeromejarne
01.08.17
16:25
diflucan pfizer dosage
<a href=http://buydiflucanmvc.com/>drug inteaction diflucan lopid
</a>
<a href="http://buydiflucanmvc.com/">diflucan buy in usa</a>
rxquest com diflucan
294. FrankNet
01.08.17
16:19
price for prescription diflucan
<a href=http://buydiflucanmvc.com/>DifHox</a>
<a href="http://buydiflucanmvc.com/">diflucan buy in usa</a>
diflucan skin side effects
293. Jeromejarne
01.08.17
15:56
diflucan pregnancy second trimester
<a href=http://buydiflucanmvc.com/>buy diflucan online</a>
<a href="http://buydiflucanmvc.com/">can you buy diflucan over the counter</a>
when diflucan doesn't work
292. Jeromejarne
01.08.17
15:26
diflucan thrush breastfeeding
<a href=http://buydiflucanmvc.com/>url
</a>
<a href="http://buydiflucanmvc.com/">buy diflucan online</a>
diflucan course of treatment
291. FrankNet
01.08.17
15:17
diflucan natural substitute
<a href=http://buydiflucanmvc.com/>where can i buy diflucan</a>
<a href="http://buydiflucanmvc.com/">diflucan buy in usa</a>
tinea capitis and diflucan
290. Jeromejarne
01.08.17
14:56
active ingredient diflucan
<a href=http://buydiflucanmvc.com/>buy diflucan online</a>
<a href="http://buydiflucanmvc.com/">buy cheap diflucan online</a>
candex vs diflucan
289. FrankNet
01.08.17
14:45
diflucan counter
<a href=http://buydiflucanmvc.com/>buy diflucan online</a>
<a href="http://buydiflucanmvc.com/">diflucan 150 mg</a>
diflucan 200 mg for thrush
288. Jeromejarne
01.08.17
14:26
diflucan breast feeding
<a href=http://buydiflucanmvc.com/>buy diflucan online canada</a>
<a href="http://buydiflucanmvc.com/">buy diflucan online</a>
can i use monistat 7 with diflucan
287. FrankNet
01.08.17
14:14
diflucan dosage for yeast infection in women
<a href=http://buydiflucanmvc.com/>webseite
</a>
<a href="http://buydiflucanmvc.com/">buy diflucan over the counter</a>
how long does diflucan work
286. Jeromejarne
01.08.17
13:55
diflucan dose for thrush breastfeeding
<a href=http://buydiflucanmvc.com/>http://buydiflucanmvc.com/</a>
<a href="http://buydiflucanmvc.com/">buy diflucan over the counter</a>
can i buy diflucan over the counter
285. FrankNet
01.08.17
13:41
using nystatin and diflucan for candida
<a href=http://buydiflucanmvc.com/>can you buy diflucan over the counter</a>
<a href="http://buydiflucanmvc.com/">buy diflucan over the counter</a>
diflucan medication interactions
284. Jeromejarne
01.08.17
13:25
diflucan no
<a href=http://buydiflucanmvc.com/>diflucan yeast autism
</a>
<a href="http://buydiflucanmvc.com/">diflucan buy in usa</a>
diflucan skipping dose
283. FrankNet
01.08.17
13:09
order diflucan overnight
<a href=http://buydiflucanmvc.com/>buy diflucan online canada</a>
<a href="http://buydiflucanmvc.com/">buy diflucan online canada</a>
diflucan in ingredient
282. Jeromejarne
01.08.17
12:54
taking diflucan to prevent yeast infection while on antibiotics
<a href=http://buydiflucanmvc.com/>can you buy diflucan over the counter</a>
<a href="http://buydiflucanmvc.com/">website
</a>
diflucan side effects common
281. FrankNet
01.08.17
12:37
diflucan cvs
<a href=http://buydiflucanmvc.com/>DifHox</a>
<a href="http://buydiflucanmvc.com/">www
</a>
diflucan and candida intestinal
280. Jeromejarne
01.08.17
12:23
diflucan 0 5 gel fluconazolo
<a href=http://buydiflucanmvc.com/>diflucan buy in usa</a>
<a href="http://buydiflucanmvc.com/">buy diflucan online</a>
price of diflucan 150 mg
279. FrankNet
01.08.17
12:05
diflucan yeast breast infection
<a href=http://buydiflucanmvc.com/>buy diflucan over the counter</a>
<a href="http://buydiflucanmvc.com/">buy diflucan online</a>
diflucan pregnancy safe
278. Jeromejarne
01.08.17
11:53
use monistat with diflucan
<a href=http://buydiflucanmvc.com/>diflucan buy in usa</a>
<a href="http://buydiflucanmvc.com/">AaronHox</a>
diflucan suspensie
277. FrankNet
01.08.17
11:33
diflucan toenail fungus remedy
<a href=http://buydiflucanmvc.com/>DifHox</a>
<a href="http://buydiflucanmvc.com/">http://buydiflucanmvc.com/</a>
taking doxycycline and diflucan together
276. Jeromejarne
01.08.17
11:22
american academy of pediatrics diflucan breastfeeding
<a href=http://buydiflucanmvc.com/>buy diflucan online</a>
<a href="http://buydiflucanmvc.com/">buy diflucan over the counter</a>
diflucan reaction
275. FrankNet
01.08.17
11:01
diflucan for child
<a href=http://buydiflucanmvc.com/>DifHox</a>
<a href="http://buydiflucanmvc.com/">where can i buy diflucan</a>
diflucan not working yeast
274. Jeromejarne
01.08.17
10:51
diflucan one cost
<a href=http://buydiflucanmvc.com/>buy diflucan over the counter </a>
<a href="http://buydiflucanmvc.com/">diflucan 150 mg</a>
diflucan and alcohol interaction
273. FrankNet
01.08.17
09:55
treatment histoplasmosis diflucan
<a href=http://buydiflucanmvc.com/>buy diflucan online</a>
<a href="http://buydiflucanmvc.com/">buy diflucan over the counter</a>
diflucan thrush dosage
272. Jeromejarne
01.08.17
09:50
diflucan order pal pay
<a href=http://buydiflucanmvc.com/>where can i buy diflucan</a>
<a href="http://buydiflucanmvc.com/">http://buydiflucanmvc.com/</a>
diflucan 150 mg para que sirve
271. FrankNet
01.08.17
09:22
diflucan fluconazole dosage
<a href=http://buydiflucanmvc.com/>buy diflucan online</a>
<a href="http://buydiflucanmvc.com/">view web page
</a>
diflucan darvocet
270. Jeromejarne
01.08.17
09:19
precio de diflucan en mexico
<a href=http://buydiflucanmvc.com/>buy diflucan over the counter </a>
<a href="http://buydiflucanmvc.com/">can you buy diflucan over the counter</a>
diflucan 150 mg ringworm
269. FrankNet
01.08.17
08:49
online pharmacy diflucan
<a href=http://buydiflucanmvc.com/>diflucan 150 mg</a>
<a href="http://buydiflucanmvc.com/">diflucan 150 mg</a>
diflucan systemic fungal infection
268. Jeromejarne
01.08.17
08:48
diflucan.i drugs.org link
<a href=http://buydiflucanmvc.com/>buy diflucan online</a>
<a href="http://buydiflucanmvc.com/">buy diflucan over the counter</a>
diflucan for yeast infection under breast
267. FrankNet
01.08.17
08:17
rxmenu com diflucan html
<a href=http://buydiflucanmvc.com/>buy diflucan over the counter </a>
<a href="http://buydiflucanmvc.com/">buy diflucan over the counter</a>
diflucan baby oral thrush
266. Jeromejarne
01.08.17
08:17
american academy of pediatrics diflucan breastfeeding
<a href=http://buydiflucanmvc.com/>where can i buy diflucan</a>
<a href="http://buydiflucanmvc.com/">buy diflucan online</a>
buywebpills com diflucan htm
265. FrankNet
01.08.17
07:16
diflucan and liver damagd
<a href=http://buydiflucanmvc.com/>buy diflucan online</a>
<a href="http://buydiflucanmvc.com/">buy diflucan over the counter</a>
oral thrush treatment diflucan dose
264. Jeromejarne
01.08.17
07:16
diflucan online no prescription
<a href=http://buydiflucanmvc.com/>where can i buy diflucan</a>
<a href="http://buydiflucanmvc.com/">where can i buy diflucan</a>
women preferred diflucan
Добави коментaр 
От:
Коментар:
Въведете кода от картинката в ляво

 
0.095